விஜய்யை ஜட்டியோட பாக்கனுமா?

பெயர்: செல்வா படத்தில் ஜட்டியில் விஜய்


பார்த்து கையடிக்க வைக்கும் அம்சம்: தளபதியை பார்த்து கையடிக்க தனியா காரணம் வேணுமா?

முதலில் கண்டுபிடித்த கதை:

ஜட்டியோடு விஜய் ஆடும் காணற்கரிய வீடியோ க்ளிப்Social Media Handle:

படங்கள்:


Picture of the day


விஜய்யை ஜட்டியோட பாக்கனுமா?


வீடியோPoll

யார் குறித்த படங்களும் தகவல்களும் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

எந்த அம்சம் உங்களை கூடுதல் கிளுகிளுப்பு ஏற்படுத்துகிறது?

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Free Sitemap Generator
error: Alert: Content is protected !!