நீச்சல் குளம்

ஜில் தண்ணி அப்புறம் ஜட்டியும், பிகினியும் சேர்ந்த்தா காற்றில் காமம் ஏகத்துக்கும் ஏறத்தானே செய்யும்…. அதோட சேர்ந்து பூளும் விரைக்கும், புண்டைகள் விரியும்… ஜலகிரீடை கதைகள்.

Back to top button
Free Sitemap Generator
error: Alert: Content is protected !!

Adblock Detected

Please disable the adblocker for this site (not only the page) to render the in-line related posts blocks effectively and reload the page.