“ராடு” ரோமுலோ

பெயர்: Romulo Praxes


பார்த்து கையடிக்க வைக்கும் அம்சம்: Long, thick dick shaft

முதலில் கண்டுபிடித்த கதை:

நான் பிரேஸில் நாட்டை ஆண் அழகு பெட்டகமாக கண்டுபிடித்த சமயத்தில் எப்படியோ இவனையும் கண்டறிந்தேன். நான் முதல் முதலாக “கண்டுபிடித்த” பிரேஸில் அழகன் Beto Malfacini… அவனை அடுத்து Rodrigao Gomez… அதற்கு அப்புறம் எப்போது ரோமுலோவை பிடித்தேன் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ரொம்ப நாட்களுக்கு எனக்கு இவனும் ஒரு OnlyFans-ன் அம்மணகுண்டி performer என்று தெரியாது. ஆனால் அவனது ஜட்டியை முழுசாக அடைக்க திணறும் அவனது ஆண்மை தண்டை பார்த்து நாம் பெருமூச்சும், நிறைய கஞ்சியும் வெளியேற்றியிருக்கிறேன்.Social Media Handle:

படங்கள்:
வீடியோPoll

யார் குறித்த படங்களும் தகவல்களும் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

எந்த அம்சம் உங்களை கூடுதல் கிளுகிளுப்பு ஏற்படுத்துகிறது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Free Sitemap Generator
error: Alert: Content is protected !!