உங்கள் கதைகளில் எப்படி பார்த்த உடனே ஓக்கிறார்கள்?

ஹா! ஹா! நிஜ வாழ்க்கையில் கூட நிறைய திறமைசாலிகள் பார்த்த முதல் சந்திப்பிலேயே மேட்டர் செய்துவிடுகிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவு தான். எனக்கு அந்த சாமர்த்தியம் இல்லை ஏனென்றால் நான் ஒருவரிடம் பேசி, பழகி ஈர்க்கப்பட்டால் மட்டுமே அவர்களோடு மேட்டர் பண்ணமுடியும். முன்பே சொன்னது போல இந்த கதைகள் எல்லாம் Sexual fantasy வகை கதைகள். நம்மால் முடியாததை செய்து பார்ப்பது போன்ற கற்பனைகள் ஒருவகையில் இயலாமையின் வடிகால்கள் தானே. வயது ஏற ஏற எனது கற்பனைகளில் அந்த மாற்றம் பிரதிபலிப்பதை காணலாம். பிற்பாடு எழுதப்பட்ட கதைகளில் உடலுறவு சில் அறிமுகங்களுக்கு பிறகு நடப்பதாகவும், மேட்டர் முடிந்ததும் அவர்களுக்குள் உறவு பூப்பதாகவும் அதன் தொடர்ச்சியையும் எழுத முற்பட்டிருக்கிறேன்.

Back to top button
Free Sitemap Generator

Adblock Detected

Please disable the adblocker for this site (not only the page) to render the in-line related posts blocks effectively and reload the page.