தொடர்களுக்கும் தொடர்கதைகளுக்கும் வித்தியாசம் என்ன?

இந்த வலைமனையில் பதிவுகளை சில வகைகளாக பிரித்திருக்கிறேன். அடிப்படையில் இவை அனைத்தும் எனது கற்பனை என்பதால் அனைத்து பதிவுகளும் செக்ஸ் கற்பனை என்ற உச்சவகையினத்தில் வரும். அவை ஓரினச்சேர்க்கை மற்றும் ஈரினச்சேர்க்கை என்று இருவகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்கள் – குறிப்பிட்ட கதாநாயகர்கள் பங்குபெறும் தனித்தனி கதைகள். இவற்றினிடையே vague-ஆக ஒரு sequence இருக்குமே தவிர ஒன்றுக்கொன்று பெரிதாக தொடர்பிருக்காது. வெறும் ஓக்கும் சம்பவங்கள் மட்டுமே இருக்கும். அதனால் எந்த கதையையும் எந்த வரிசையிலும் படிக்கலாம். நீளம் காரணமாக ஒரு சில கதைகள் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் – புது வேலைக்கு முதல் ராத்திரி – 1, புது வேலைக்கு முதல் ராத்திரி – 2 ஆகியவை சேர்த்து ஒரே கதை.

Random கதைகள்

தொடர்கதைகள் – இவை proper-ஆன பல அத்தியாயங்கள் கொண்ட ஒரே கதை. அனைத்தும் செக்ஸ்-ஐ அடிப்படையாக கொண்ட ஒரே கதை. இந்த வலைமனைக்கு வருபவர்களின் எதிர்பார்ப்பை கொண்டு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஏதேனும் உடலுறவு காட்சி இருப்பதாக எழுதப்பட்டுள்ளது. இவற்றை வரிசையில் படிக்க அத்தியாயத்தின் தலைப்பில் உள்ள எண்ணை தொடரவும். Example – “01. உள்வாடகை”, “02. ரூல்ஸ் ராமானுஜம்”. பதிவுகளின் பக்கத்தில் உள்ள Side Bar-ல் “இதே தொடரில் மேலும்” என்ற பெட்டியில் அந்த கதையின் அத்தனை பதியப்பட்ட அத்தியாயங்களும் வரிசை படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

Back to top button
Free Sitemap Generator

Adblock Detected

Please disable the adblocker for this site (not only the page) to render the in-line related posts blocks effectively and reload the page.